Op De Archipel zitten leerlingen van diverse komaf. Vele culturen, religies en sociale-economische lagen van de bevolking zijn vertegenwoordigd. De school wil dat ook graag zo; we zijn een afspiegeling van de samenleving en de buurt.

Diversiteit vraagt om een heldere visie en een gerichte aanpak, zeker als het gaat om opvoeding en het pedagogisch klimaat. De school moet een veilige en prettige plek zijn, waar iedereen elkaar respecteert. Om dit te bereiken hebben we een methode voor sociaal-emotioneel leren in gebruik genomen: PAD (programma alternatieve denkstrategieën). Ook hebben we met het team basiswaarden vastgesteld en schoolregels opgesteld. Ouders die voor onze school kiezen, committeren zich aan deze waarden en regels.