Op De Archipel zitten leerlingen van diverse komaf. Vele culturen, religies en sociale-economische lagen van de bevolking zijn vertegenwoordigd. De school wil dat ook graag zo; we zijn een afspiegeling van de samenleving en de buurt.

Diversiteit vraagt om een heldere visie en een gerichte aanpak, zeker als het gaat om opvoeding en het pedagogisch klimaat. De school moet een veilige en prettige plek zijn, waar iedereen elkaar respecteert. 


Op de Archipel vinden we dat alle kinderen een leeromgeving verdienen waar het rustig en veilig is en iedereen respectvol met elkaar omgaat. We zien dat dit al heel vaak goed gaat, maar willen ons hierin nog verder ontwikkelen.  Daarnaast willen we een duidelijke lijn in de hele school zodat leerlingen weten waar ze aan toe zijn. 
Regie in de school is een programma dat zich vanuit de laatste wetenschappelijke inzichten richt op het versterken van het leer- en leefklimaat in de school.  
We zetten in op pro-actief werken waarbij alle leerkrachten gebruik maken van vaste routines en hoge verwachtingen hebben.  
Hierdoor komt er meer tijd vrij om ons samen te richten op waar het echt om draait: goede lessen waardoor onze leerlingen alle kansen krijgen in hun latere leven. 
We willen dat verstoringen van de les zo min mogelijk aandacht vragen en weinig tijd kosten. Wanneer je elke les een minuut verliest, betekent dit een hele week aan lestijd in een schooljaar. 
We werken met vaste routines in elke klas voor bijvoorbeeld binnenkomst in de klas, klaar zitten voor de les, gedrag op de gang, gebruik van het toilet. We oefenen dit met de kinderen zodat alle kinderen weten wat er verwacht wordt.  
We werken met vaste waarschuwingen voor wanneer het even niet lukt.
Deze waarschuwingen houden we klein en neutraal, zodat alle leerlingen weten dat fouten maken mag en er kans is voor verbetering. Dit passen we wel heel consequent toe.
Ouders worden hierover altijd geïnformeerd. Belangrijk hierbij is dat de consequentie op school plaatsvindt en wordt opgelost. Via koffie-ochtenden denken ouders mee en gaan we samen in gesprek.

Lees hier verder in ons veiligheidsplan en ons pestprotocol.