De Archipel is een professionele en lerende organisatie. Iedereen die er werkt, draagt bij en is medeverantwoordelijk voor de kwaliteit. We hebben specialisten op verschillende vakgebieden, zoals een taalcoördinator, een vvto-coördinator en een cultuurcoördinator.

We hanteren een jaarlijkse kwaliteitscyclus (PDCA). Aan het eind van ieder schooljaar worden de doelen van het afgelopen jaar geëvalueerd. Op basis van verschillende opbrengsten (o.a. toetsen, monitoring van veiligheid en tevredenheid van kinderen en ouders), actuele onderwijsontwikkelingen, inzichten uit de literatuur en observaties en wensen van het team worden nieuwe ambities opgesteld voor de lange en korte termijn.

Op basis van deze ambities worden leerteams samengesteld en concrete doelen geformuleerd. Door veel en inhoudelijk met elkaar in gesprek te zijn en te blijven, houden we een teamvisie levend en houden we elkaar scherp. We zijn een actieve en open school die initiatieven neemt en de dialoog aangaat. Met elkaar, met ouders en met kinderen, maar ook met andere scholen en instanties. Denk daarbij aan wijkniveau, gemeente en Samenwerkingsverband.