Scholen op de kaart

Meer informatie over onze school, onze resultaten en de waardering vindt u op de website van Scholen op de Kaart (voorheen: Vensters PO).

De uitslag van de Doorstroomtoets van groep 8 2024 is nog niet in verwerkt op de site van Scholen op de Kaart:

Onze school scoort in zijn geheel boven landelijk gemiddelde.

De leerlingen scoren voor Begrijpend Lezen 9 procent boven het landelijk gemiddelde en 25 procent beter dan vergelijkbare scholen. 82 procent van onze leerlingen heeft referentieniveau* 2F behaald.

Dit is een heel ander geluid dan de in onze optiek onnodig slechte leesresultaten in het recente internationale PISA-onderzoek. Onze leesresultaten zijn al jaren heel erg goed!

Ook op Taalverzorging (spelling en grammatica) scoren onze leerlingen 19% boven landelijk gemiddelde: 79% haalt het 2F niveau.

Bij rekenen scoren we op het landelijk gemiddelde voor zowel 1F als 1S.

*Hierin schrijft de overheid voor wat alle Nederlandse kinderen moeten kunnen op het gebied van lezen, rekenen en schrijven. De referentieniveaus zijn opgedeeld in het functioneringsniveau 1F: Dit is een basisniveau dat zoveel mogelijk kinderen moeten halen aan het einde van de basisschool. Daarnaast heeft de overheid streefniveaus opgesteld: 2F of 1S. De overheid heeft de ambitie dat een groot deel van de basisschoolleerlingen een hoger niveau haalt: het streefniveau

Inspectiebezoek kleuterbouw november 2023

De inspectie was erg lovend over ons aanbod.

Hier leest u het verslag.

 

Naar Scholen op de Kaart