De Archipel werkt met een continurooster. De leerlingen blijven rond lunchtijd op school. Zij eten met de leerkracht in de klas en hebben daarna een half uur pauze, waarbij de personeelsleden van De Archipel zelf het buiten spelen begeleiden.

De schooltijden zien er nu als volgt uit:

Maandag 8.30 – 14.30 uur

Dinsdag 8.30 – 14.30 uur

Woensdag 8.30 – 12.30 uur

Donderdag 8.30 – 14.30 uur

Vrijdag 8.30 – 14.30 uur

De kinderen komen, volgens de RIVM richtlijnen, zoveel mogelijk zelf naar school. In alle andere gevallen worden de kinderen door de ouders bij het hek afgezet. U heeft dan de mogelijkheid informatie door te geven aan de leerkracht, een vraag te stellen of een praatje te maken.