De Ouderraad (OR) is samengesteld uit ouders. Een directielid woont de vergaderingen bij. In de OR komt de dagelijkse gang van zaken binnen de school aan de orde. De OR is betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van allerlei activiteiten, zoals feesten, sportdag, etc.

Ouderbijdrage: wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Elke basisschool ontvangt van de overheid geld om goed onderwijs te faciliteren. De kosten van extra activiteiten worden echter niet gedekt door deze vergoeding. Denk daarbij aan het jaarlijkse schoolreisje, het vieren van Sinterklaas, Kerst en Pasen, schoolfeesten etc. Omdat deze activiteiten wel bijdragen aan leerplezier en een goede sfeer op school vragen scholen aan ouders een vrijwillige ouderbijdrage.

Wat valt niet onder de ouderbijdrage?
Als OGO-school gaan wij regelmatig op excursie naar bijvoorbeeld musea. De kosten voor de musea worden door school betaald, de reiskosten worden soms gesubsidieerd, maar kunnen we niet altijd dekken. Daarom vragen we in die gevallen de ouders om hun kind een OV-chipkaart mee te geven. Uiteraard is dit ook vrijwillig. Dit staat los van de ouderbijdrage.

Wat is het bankrekeningnummer van de ouderraad?
Het bankrekeningnummer is NL81INGB0650506073 ten name van KBS De Archipel - Ouderraad, onder vermelding van de voornaam en de achternaam van uw kind.

Ben ik verplicht om de ouderbijdrage te betalen?
Nee, niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

Wanneer ouders niet in staat zijn om de ouderbijdrage te betalen dan is het in sommige gevallen mogelijk om een scholierenvergoeding aan te vragen bij de gemeente Amsterdam. Wanneer ouders willen weten of ze hiervoor in aanmerking kunnen komen dan kunnen contact opnemen met onze ouderkindadviseur Bianca de Goede. Zij is telefonisch te bereiden op 0683176229 en per mail via b.degoede@oktamsterdam.nl.

Hoeveel is de vrijwillige ouderbijdrage?
Het bedraagt dit jaar €50,- per kind per jaar (€30,- schoolreis en €20,- overige kosten).

Hoe wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld?
De bijdrage wordt voor de start van het schooljaar vastgesteld door de OR en (na overleg) goedgekeurd door de MR.

Mijn zoon /dochter begint pas later in het jaar. Moet ik dan het hele bedrag betalen?
Het is mogelijk om voor een half schooljaar te betalen als uw kind later instroomt.