Uit elke groep, van groep 1 t/m 8, wordt een leerling gekozen die de groep vertegenwoordigt. De Kinderraad komt elke 5 weken onder schooltijd bijeen onder leiding van de directeur.

Wat doet de Kinderraad?

✓ Plannen bedenken voor de school (binnen de kaders die directeur stelt)

✓ Regie in de school voortgang bespreken

✓ Zaken bespreken die over school gaan

✓ Organiseren van extra activiteiten/projecten

✓ Voorstellen van de groep overbrengen

✓ Open staan voor ideeën

✓ Praten, overleggen, vergaderen

✓ Helpen het schoolplein en gebouw schoon te houden

✓ Evalueren: BV hoe gaat het buitenspelen?

✓ Regels en afspraken bespreken: voetballen, stil zijn in de gang, schoolplein schoonhouden, overblijf, wc-gebruik, gebruik kopieerapparaat, omgaan met computers, internet, werken in de klas, op tijd komen, plaag- en pestgedrag, buitensluiten van kinderen, veilig parkeren door ouders, etc..

Notulen of verslag van de raad delen we niet met ouders. Wel schrijft de directeur af en toe een stukje over de Kinderraad in de nieuwsbrief.