Beste ouders, verzorgers van de Archipel,

Graag willen we jullie informeren over de voorschool op de nieuwe locatie.
We starten daar met twee voorschoolgroepen vanuit Dynamo.
We werken nu al succesvol samen met Dynamo in het naschools aanbod vanuit de Talententent en de Maakgroepen.
Ook is juf Hayat onze combinatiefunctionaris en ondersteunt vanuit die rol de kleutergroepen.
Wij willen deze samenwerking graag uitbreiden om zo de doorlopende leerlijnen van 2-12 verder vorm te geven en te verstevigen.
We hebben de afgelopen jaren fijn samengewerkt met Partou, maar zijn klaar voor een volgende stap.
Dynamo is een maatschappelijke organisatie en samen zijn we erop gericht dat alle middelen ten goede komen van de ontwikkeling van onze leerlingen.
Hieronder vindt u een brief van Marian Amhadi, directeur Kinderopvang van Dynamo.
In deze brief leest u hoe u uw kind kan aanmelden.

Groeten,
Melanie en Ester

Beste ouders/verzorgers,

Graag vertellen we jullie het goede nieuws dat De Archipel in het nieuwe gebouw aan de Emmy Andriessestraat ook twee voorschoolgroepen voor 2 tot 4-jarigen inpandig krijgt. In het huidige gebouw werkt de school al jarenlang samen met Dynamo, die naschoolse activiteiten verzorgt door de Talententent. Na de verhuizing naar het gebouw aan de Emmy Andriessestraat, zal Dynamo ook de voorscholen in de Archipel gaan verzorgen.
We zullen gezamenlijk optrekken in thema’s, en zorgen dat de overgang van peuters naar de basisschool soepel verloopt.
Ook zal Dynamo een aantal dagdelen per week een pedagogisch medewerker in de kleuterklassen inzetten voor een zogenaamde combinatiefunctie.

Op dit moment zit in het gebouw aan de Emmy Andriessestraat twee voorschoolgroepen aangeboden door een andere kinderopvangaanbieder.
Dynamo zal vanaf september in dezelfde groepsruimten de voorsch

oolgroepen gaan organiseren.
Op dit moment zijn wij met enkele medewerkers van de huidige voorschool in gesprek of zij interesse hebben om voor Dynamo op deze locatie te blijven werken. Daarnaast zijn er vanuit Dynamo ervaren en professionele medewerkers beschikbaar om de voorschoolgroepen een goede start na de zomervakantie te geven.

De naam van de voorschool wordt: Voorschool de Archipel.
De voorschool zal gedurende de schoolweken 5 uur en 20 minuten per dag zijn geopend, gekoppeld aan de schooltijden van de Archipel. De schoolvakanties is de voorschool gesloten.

Aanmelden voor deze voorschool kan via de site van Dynamo Aanmelden kinderopvang.
Natuurlijk kunt u ook eerst persoonlijk contact zoeken met de afdeling planning en plaatsing van Dynamo via
mail peuters@dynamo-amsterdam.nl
telefoonnummer 020 4620333.

Kinderen met een voorschooladvies, en kinderen die op dit moment al van de voorschool in de Emmy Andriessestraat gebruik maken, hebben voorrang voor een plaats bij de voorschool van Dynamo.

Wij kijken uit naar een mooie samenwerking tussen De Archipel en Dynamo, waarbij de ontwikkelkansen van de kinderen voorop staan.


Met vriendelijke groet,

Marian Amhamdi

Directeur kinderopvang/voorscholen

Ambonplein 55

postbus 93500, 1090 EA Amsterdam

T. +31 20 46 09 300

www.dynamo-amsterdam.nl