Nieuwsbrief 28 maart 2024

Nieuwsbrief 28 maart 2024

Mogelijke fusie en oudermoment- Ouderochtend relationele en seksuele ontwikkeling-Verslag schaaktoernooi IJburgse...
Nieuwsbrief 08-03-2024

Nieuwsbrief 08-03-2024

Regie in de school-Ouderochtend relationele en seksuele ontwikkeling-Ouderochtend Henna Goudzand-Nieuws van de...
Nieuwsbrief 16 februari 2024

Nieuwsbrief 16 februari 2024

Thema's afgelopen periode- Kindverslag: Hoe lees je de talentenkaart?- Nieuws van de ouderkindadviseur: Gonnie...
Nieuwsbrief 26-01-2024

Nieuwsbrief 26-01-2024

Mededelingen personeel- Conflict Israël Hamas-Nieuws van de ouderkindadviseur: Gonnie Blitz-Schoolschrijver Henna...
Nieuwsbrief 21 december 2023

Nieuwsbrief 21 december 2023

Terugblik Kerstfeest-Boekwinkel-Overdracht ouderkindadviseur-Kerstfeest op IJburg-Activiteiten in de...
Nieuwsbrief 23 november 2023

Nieuwsbrief 23 november 2023

Inspectiebezoek-Theatervoorstelling-Sinterklaasfeest-Boekwinkel gaat weer open!-Belangrijke data  
Basisschool De Archipel

Basisschool De Archipel

Kinderboekenweek 2023-Kamp groep 8-Onze ouderkindadviseurs stellen zich voor-Cultuuraanbod-Belangrijke data  
Kinderboekenweek 2023

Kinderboekenweek 2023

Kinderboekenweek 2023  
Nieuwsbrief 2 15-09-2023

Nieuwsbrief 2 15-09-2023

Start van het schooljaar- Informatie-ochtend-Startgesprekken-Onder de grond-Verrijkingsgroepen-Experts-Oproep hulp bij...
Nieuwsbrief 1 01-09-2023

Nieuwsbrief 1 01-09-2023

Indeling van de groepen en lokalen-Eten/drinken en traktaties-Afmelden-Contact met de...
Nieuwsbrief 18 18-07-2023

Nieuwsbrief 18 18-07-2023

Finale Schaaktoernooi-Musical en afscheid groep 8-Aanbod tijdens de zomervakantie-Aanmelden broertjes/zusjes-Belangrijke...
Nieuwsbrief 17 10-07-2023

Nieuwsbrief 17 10-07-2023

Bezetting volgend jaar-Welkom nieuwe collega's- Afscheid collega's-Belangrijke data  
Nieuwsbrief 16 30-06-2023

Nieuwsbrief 16 30-06-2023

Zomerfeest- Zomerschool- Zomerpakket-Volgend jaar-Belangrijke data  
Nieuwsbrief 15 30-05-2023

Nieuwsbrief 15 30-05-2023

Huidige thema-Schoolreisjes-Avondvierdaagse-Zomerschool- ASKO sportdag groep 8-Belangrijke data  
Nieuwsbrief 14 12-05-2023

Nieuwsbrief 14 12-05-2023

Nieuwe schoolbrede thema-Schoolontbijt-Avondvierdaagse-De Spelen-Zomerschool-Boekenwinkel-Belangrijke data  
Nieuwsbrief 13 21-04-2023

Nieuwsbrief 13 21-04-2023

Koningsspelen-Nieuws van de boekwinkel-Activiteiten in de meivakantie-Schoolreisjes-Belangrijke data  
Nieuwsbrief 12 14-04-2023

Nieuwsbrief 12 14-04-2023

Paasontbijt-Koningsspelen-Nieuws van de boekwinkel-Talententent-Nieuws van de schoolfotograaf-Belangrijke data  
Nieuwsbrief 11 17-03-2023

Nieuwsbrief 11 17-03-2023

Paasontbijt-Koningsspelen-Ramadan-Koffieochtend-Ouderbetrokkenheid-Nieuws van de boekwinkel-Verkeersexamen-Oproep nieuwe...
Nieuwsbrief 10 17-02-2023

Nieuwsbrief 10 17-02-2023

Turkije - Invulling roostervrije week - Oproep OR- Schoolfotograaf - De Boekenwinkel - Schoolbrede thema einde schooljaar -...
Nieuwsbrief 9 27-01-2023

Nieuwsbrief 9 27-01-2023

Thema's in de groepen - Personele wijzigingen - IEP nieuwe leerlingvolgsysteem - Jeugdeducatiefonds en sportfonds -...
Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 8

Kerstfeest-Personele wijzigingen-IEP nieuwe leerlingvolgsysteem-Activiteiten in de kerstvakantie-Belangrijke data  
Nieuwsbrief 7 09-12-2022

Nieuwsbrief 7 09-12-2022

Sinterklaasfeest-Paarse vrijdag-Contactpersoon: Juf Jitske-Personele wijzigingen-IEP nieuwe...
Nieuwsbrief 6 18-11-2022

Nieuwsbrief 6 18-11-2022

Thema's-Gratis ontbijt-Oudertevredenheidsonderzoek-Sinterklaas-ouderkindadviseur-oproep kerstkoor- Belangrijke...
Nieuwsbrief 5 28-10-2022

Nieuwsbrief 5 28-10-2022

Nieuwe Thema's -Gratis Ontbijt - Regie in de school- Cultuur op school- Belangrijke data  
Nieuwsbrief 4 07-10-2022

Nieuwsbrief 4 07-10-2022

Thema's - Kinderboekenweek: Boekenmarkt - Extra taallessen - Jeugdeducatiefonds - Veiligheid rond de school - Gevonden...
Nieuwsbrief 3 23-09-2022

Nieuwsbrief 3 23-09-2022

Aanpak pedagogisch klimaat - Thema's - Traktaties -Koffie-ochtenden- Nieuw MR-lid- Belangrijke data  
Nieuwsbrief 2 2 september 2022

Nieuwsbrief 2 2 september 2022

Start nieuwe aanpak pedagogisch klimaat - Informatie-ochtend - Koffie-ochtenden - Vacature OR en MR- Belangrijke...
Nieuwsbrief 1 25-08-2022

Nieuwsbrief 1 25-08-2022

Indeling van de groepen en lokalen - Eten/drinken en traktaties - Afmelden - Contact met de leerkracht - Gymrooster -...
Nieuwsbrief 19 15 juli 2022

Nieuwsbrief 19 15 juli 2022

Benoeming Melanie en Ester - Afscheid Oekraïense groep - aanbod in de zomervakantie - Belangrijke data
Nieuwsbrief 17   15 juni 2022

Nieuwsbrief 17 15 juni 2022

NieuwsbriefSchoolreis-Zomerfeest-Zomerschool-Wegafsluiting Krijn Taconiskade-Eindtoets-Keti Koti-Belangrijke data
Nieuwsbrief 16

Nieuwsbrief 16

NieuwsbriefSchoolreis- Avond4daagse- Zomerfeest- Belangrijke data
Nieuwsbrief 15 22-04-2022

Nieuwsbrief 15 22-04-2022

NieuwsbriefEitje tik wedstrijd- Koningsspelen- Thema-afsluitingen- Talententent na de meivakantie- Zomerschool- Belangrijke...
Nieuwsbrief 14 25-3-2022

Nieuwsbrief 14 25-3-2022

Nieuwsbrief 14 Thema's - Jeugdeducatiefonds- Ramadan- Nieuws van de OR - Belangrijke data
Nieuwsbrief 12

Nieuwsbrief 12

Nieuwe afspraken rondom corona - portfolio - belangrijke data
Nieuwsbrief 11 25-01-2022

Nieuwsbrief 11 25-01-2022

Nieuwe coronamaatregelen
Nieuwsbrief 10 21-01-2022

Nieuwsbrief 10 21-01-2022

Stand van zaken rondom corona - protocol online onderwijs en privacy - talententent - nieuws van de muziekschool- Archipel...
Nieuwsbrief 9 24-12-2021

Nieuwsbrief 9 24-12-2021

Stand van zaken corona - Kerstfeest - Vakantietips - Belangrijke data
Nieuwsbrief 8 03-12-2021

Nieuwsbrief 8 03-12-2021

Nieuwe Coronaregels - Sint op school - Kerstfeest op school - Belangrijke Data
Nieuwsbrief 7 2021-2022

Nieuwsbrief 7 2021-2022

Toets begrijpend lezen - Thema's - Op tijd komen - Sinterklaasfeest - Belangrijke data
Nieuwsbrief 6 2021-2022

Nieuwsbrief 6 2021-2022

Nieuwe collega's- Start Verrijkingsgroepen- De Werkplaats begint!- Koffie-ochtend- Buitenspelen- Belangrijke data
Nieuwsbrief 5 2021-2022

Nieuwsbrief 5 2021-2022

Thema-afsluitingen- Boekwinkel De Boekenworm- Zwerfboekenkast- Naschools aanbod Talententent- Belangrijke Data  
Nieuwsbrief 4 1 oktober 2021

Nieuwsbrief 4 1 oktober 2021

Inloop- Informatieavond- Verkeerssituatie rondom school- Thema-afsluiting- Boekwinkel De Boekenworm- Belangrijke Data
Nieuwsbrief 3 2021-2022
  • Nieuws

Nieuwsbrief 3 2021-2022

Corona en inloop-Informatieavond-Verkeerssituatie rondom school-Inzet NPO gelden-Nieuws van de ouder- en kindadviseur...
Nieuwsbrief 2 2021-2022

Nieuwsbrief 2 2021-2022

De eerste weken-Directie-Bezetting van de groepen-Begrijpend lezen-Informatieavond en startgesprekken-Schoolbrede...
Nieuwsbrief 1 2021-2022

Nieuwsbrief 1 2021-2022

Start nieuwe schooljaar-Coronaregels-Gouden Weken en schoolbrede thema-Informatieochtend en startgesprekken-Contact met de...
Op de drempel van het nieuwe jaar

Op de drempel van het nieuwe jaar

Praktijkboek buitenschoolse kennisbronnen

Praktijkboek buitenschoolse kennisbronnen

Gebruik maken van buitenschoolse kennis van leerlingen We zijn trots op onze bijdrage aan dit praktijkboek. In...
Nieuwsbrief 26 november 2020
  • Nieuws

Nieuwsbrief 26 november 2020

Thema’s in volle gang- Sinterklaas - De school lijkt zo ver weg - Corona en personeel - Inzetten geld voor...
Nieuwsbrief 24 september 2020
  • Nieuws

Nieuwsbrief 24 september 2020

themastart; ouder-kind gesprekken; kamp groep 8; nieuwe leerkracht; corona; te laat komen; parro;