Bezoek aan De Archipel

We hebben rondleidingen op de volgende data van 9.00-10.00 uur:

vrijdag 15 september 2023

dinsdag 10 oktober 2023

woensdag 1 november 2023

dinsdag 7 december 2023

vrijdag 12 januari 2024

maandag 12 februari 2024

vrijdag 22 maart 2024

maandag 15 april 2024

vrijdag 24 mei 2024

dinsdag 25 juni 2024

Tijdens de rondleiding kunt u in gesprek met directie, leerkrachten, ouders en leerlingen.

U kunt zich aanmelden via archipel.directie@askoscholen.nl

Aanmelden en inschrijven

Bekijk de video 'Aanmelden en inschrijven basisschool' van de Gemeente Amsterdam. 


Voor het eerst naar de basisschool

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het aanmelden en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.

Aanmelden voor de basisschool

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid. U meldt uw kind aan door dit aanmeldformulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

Voorrangsscholen

Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van een kind en de scholen. Wanneer u op schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is.

Wat moet u doen?

Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het aanmeldformulier (geen kopie of scan) ingevuld en ondertekend bij ons in. Ook wanneer een ouder broertje of zusje al op onze school zit, is het noodzakelijk dat u dit formulier bij ons inlevert. Wij verwerken uw aanmelding zodat uw kind meedoet in de stedelijke plaatsingsprocedure.
Na de plaatsingsronde laten we u weten of uw kind bij ons geplaatst kan worden. Daarna kun u uw kind bij ons inschrijven. Meer informatie over aanmelding en inschrijving vindt u in onze schoolgids.

Meer informatie

Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl. Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.